GLOBUS

Informační systém

Přihlášení uživatele


Vstup pro uživatele Globus IS:
Stažení aktualizací, dokumentace,
ceníku služeb, ...

Informační systém

Náš informační systém je původní české programové vybavení nabízející zpracování dat z oblasti finanční, obchodní a výrobní.

Systém využívá architektury klient-server, přičemž server je postaven na databázi 602SQL Server 8.1 firmy Software602 a.s., a je možné ho provozovat pod operačními systémy Windows nebo Linux. Klientské aplikace jsou určeny výhradně pro stanice s operačním systémem Microsoft Windows 98/NT/2000 nebo XP.

Použitá SQL databáze v kombinaci s optimalizovanými klientskými aplikacemi zaručuje rychlý přístup ke všem informacím a nabízí příjemnou obsluhu všech programů i při větších objemech zpracovávaných dat. Z tohoto důvodu je informační systém Globus vhodný nejen pro malé a střední firmy, ale i pro zpracování dat ve větších společnostech s rozsáhlou datovou základnou a frekventovaným síťovým provozem.

Krátce z minulosti:

1991zahájení vývoje informačního systému pro prostředí MS-DOS
1992založení firmy a zahájení prodeje informačního systému
2000zahájení vývoje informačního systému na principu klient-server pro prostředí Windows
2002zahájení prodeje nového informačního systému a ukončení vývoje a prodeje původního

Základní charakteristiky systému:

  • systém se skládá ze vzájemně propojených subsystémů využívajících jednu datovou základnu
  • rozsáhlé možnosti zadání parametrů zpracování umožňují optimální nastavení podle potřeb konkrétního uživatele a maximální automatizaci prováděných operací
  • možnost dělení zpracování do organizačních stupňů (závody a střediska)
  • systém je udržován v souladu se zákony a průběžně doplňován o nové funkce
  • subsystémy jsou vybaveny generátorem sestav z dostupných tabulek nebo pohledů SQL (tyto sestavy lze jednorázově tvořit i v cizím jazyce, ukládat a znovu spouštět)
  • při zracovávání jsou zabezpečeny účetní i věcné vazby mezi subsystémy
  • pro každého uživatele systému lze sestavit konkrétní soubor nabídek, přičemž lze omezit operace s tabulkami databáze pro čtení, změny a rušení položek, eventuálně bez přístupu
  • obsluha programů poskytuje značný komfort s propracovaným přístupem k právě dostupným informacím a taktéž k informacím souvisejícím (všechny informace lze obvykle získat z jedné obrazovky)
  • jednotný design programu nabízí tiskové výstupy s možností volby výstupu na obrazovku, lokální a síťové tiskárny a dále výstup všech tiskových dokumentů do souborů ve formátu: PDF, TXT, DOC, HTML, MHT, RFT, XLS a CNT (při výstupu může uživatel zvolit pouhé uložení souboru nebo spuštění odesílání pošty a připojení vytvořeného souboru jako přílohy)
  • v systému lze samozřejmě zpracovávat i data více firem
 
Z&Z-Soft spol. s r.o., Jiráskova 204, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, e-mail: info@zzsoft.cz, tel.: 499624323, 499622246