GLOBUS

Informační systém

Přihlášení uživatele


Vstup pro uživatele Globus IS:
Stažení aktualizací, dokumentace,
ceníku služeb, ...

Mzdy

Mzdy
 • kompletní pokrytí vztahů pracovníka, zaměstnavatele a vnějšího prostředí
 • zpracování personálních údajů o pracovnících
 • vstup dat mezd z pohledu časových a korunových hodnot prostřednictvím jednoho formuláře
 • možnost vstupu dat dle pracovníka nebo mzdové složky
 • program pracuje v reálném čase bez výpočtů spouštěných mzdovou účetní v dávce (tj. výplatnice je k dispozici při vstupu dat)
 • sledování závazků zaměstnanců k zaměstnavateli (půjčky)
 • integrace mezd ze subsystému výroby (úkolová mzda, příplatky, premie, ... )
 • vlastní definice základních tabulek včetně mzdových položek
 • libovolné fondy pracovní doby
 • zabezpečení výpočtů zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a daní bez korekcí mzdovou účetní
 • příkaz k úhradě pro banku - tisk případně ABO; možnost oddělení závazků ke státu a zaměstnancům
 • kontrolní přehledy, tiskové sestavy a statistické výstupy s možností tisku na obrazovku, na tiskárnu nebo do souboru
 • tisk záloh (trvalých nebo mimořádných), výplatnice (úsporný formát včetně všech detailních složek mzdy); podrobný přehled zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a daní pro kontroly
 • měsíční, čtvrtletní a roční výpočty spouštěné automaticky při archivaci měsíční uzávěrky
 • zajištění vazby na účetnictví (generuje účetní doklad ve formátu účetnictví informačního systému GLOBUS)
 • vytváření archivních kopií měsíčního zpracování
 • tisk potvrzení o příjmu pro účely výplaty sociálních dávek (včetně započtení daňového vyrovnání a nefinančních složek mzdy)
 • tisk ročního mzdového listu včetně nepovinných údajů (detailní rozpis nemocí a neplaceného volna, podkladů pro výpočet zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a daní)
 • roční zúčtování daně z příjmu, tisk požadovaných formulářů
 • zabezpečení zpracování proti neoprávněnému přístupu
 
Z&Z-Soft spol. s r.o., Jiráskova 204, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, e-mail: info@zzsoft.cz, tel.: 499624323, 499622246