GLOBUS

Informační systém

Přihlášení uživatele


Vstup pro uživatele Globus IS:
Stažení aktualizací, dokumentace,
ceníku služeb, ...

Vydané faktury

Vydané faktury
 • řešení oblasti expedice výrobků, zboží a služeb, včetně všech průvodních záležitostí (objednávka, dodací list, faktura, zálohová faktura, ... )
 • evidence objednávek od odběratelů, potvrzení objednávky, kupní smlouva, vazba objednávek při plnění objednávky dodacím listem resp. fakturou
 • vyhotovení dodacího listu (s nebo bez vazby na objednávku odběratele)
 • vystavení faktury; vystavení zálohové faktury; daňový doklad k platbě zálohové faktury; možnost vytvoření dodacího listu resp. faktury s čerpáním ze zálohové faktury
 • okamžité zařazení faktur do knihy vydaných faktur; zpracování knihy vydaných faktur na souhrnném obrazovkovém formuláři s průběžnou informací o stavu vydané faktury a souvisejících dokumentů; souhrn informací o odběrateli
 • možnost nastavení libovolného počtu číselných řad faktur
 • údržba číselníků pro zpracování vydaných faktur, společné sdílení základních souborů
 • možnosti tisku dokladů: tisk vybraného dokladu, tisk dávky dokladů, tisk výběru jednotlivých dokladů; možnost tisku v českém a dalších libovolných jazycích
 • převod faktur do účetnictví: převodem fakturační dávky nebo převodem jedné konkrétní faktury; zablokování jedné nebo výběru faktur pro převod do účetnictví; zablokování jedné nebo výběru faktur pro vytváření výdejek; uzavření fakturační dávky v libovolném okamžiku
 • vazba na účetnictví - vytvoří úplný účetní doklad s příslušným saldopolem pro možnou identifikaci vydané faktury; vytvoří podklady DPH
 • vazba na pokladnu - při platbě vydané faktury v hotovosti může vytvořit pokladní doklad; samozřejmě s možností tisku
 • vazba na sklad - při fakturaci skladových položek vytvoří automaticky výdejku ze skladu
 • vazba na odběratelské saldokonto - vytvoří záznam pohledávky pro budoucí likvidaci bankou nebo pokladnou (včetně měnových údajů pro zahraniční fakturu)
 • tiskové výstupy informující komplexně o vydaných fakturách; možnost zpětného tisku vydané faktury; sumarizace vydaných faktur pro statistické výstupy
 • tiskový přehled zálohových faktur; přehled uhrazených zálohových faktur; sumarizace vystavených zálohových faktur pro další možné použití
 • vytvoření podkladů pro INTRASTAT

Komunikace EDITEL

 • pro uživatele, kteří komunikují s obchodními řetězci podporuje systém EDI komunikaci; tato komunikace je zajištěna pro různé obměny jednotlivých řetězců tohoto standardního datového formátu
 • kromě EDI podporuje náš software komunikaci i s dalšími systémy
 
Z&Z-Soft spol. s r.o., Jiráskova 204, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, e-mail: info@zzsoft.cz, tel.: 499624323, 499622246