GLOBUS

Informační systém

Přihlášení uživatele


Vstup pro uživatele Globus IS:
Stažení aktualizací, dokumentace,
ceníku služeb, ...

Došlé faktury

Došlé faktury
 • zápis došlých faktur s možností kontace jednotlivých položek; předkontace účtu dodavatele; záznam zahraniční došlé faktury s přepočtem do Kč dle zadaného kurzu měny
 • kontrola správnosti zapsané daně z přidané hodnoty
 • tisk likvidačních listů v různých formátech
 • vytváření vlastních splátkových kalendářů pro úhrady závazků s vazbou nebo bez vazby na konkrétní došlou fakturu
 • okamžité vytvoření knihy došlých faktur a knihy závazků, jejich průběžná aktualizace při změnách do dat došlých faktur
 • zpracování knihy došlých faktur na souhrnném obrazovkovém formuláři s průběžnou informací o stavu došlé faktury vzhledem k její platbě či neuhrazeném závazku; informace o účtování došlé faktury
 • tiskový přehled o obratu dodávek od jednotlivých dodavatelů za vybraný účetní měsíc nebo za účetní rok
 • možnost vazby došlé faktury s jednou nebo více došlými zálohami a jejich zaúčtování
 • propracovaný systém párování došlých materiálových faktur a příjemek skladu s možností párování 1:1, 1:n, n:1 a n:n
 • vazba na účetnictví - vytvoří úplný účetní doklad s příslušným saldopolem pro možnou identifikaci došlé faktury; vytvoří podklady DPH
 • předběžná uzávěrka pro účetnictví s možností následných úprav
 • stornování zaúčtované došlé faktury s plnou návazností na účetnictví a dodavatelské saldokonto
 • sumarizace došlých faktur pro statistické výstupy; sumarizace došlých zálohových faktur pro další možné použití
 • vytvoření podkladů pro INTRASTAT
 
Z&Z-Soft spol. s r.o., Jiráskova 204, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, e-mail: info@zzsoft.cz, tel.: 499624323, 499622246