GLOBUS

Informační systém

Přihlášení uživatele


Vstup pro uživatele Globus IS:
Stažení aktualizací, dokumentace,
ceníku služeb, ...

Banka

Banka
  • možnost práce s uživatelem definovanými bankovními účty (včetně bankovních účtů v cizí měně)
  • zápis bankovních výpisů s párováním pohledávek a závazků a to buď opisem bankovního výpisu nebo konverzí dat přenesených z banky (ABO)
  • automatické párování bankovních výpisů s úhradou mezd pracovníků
  • vzájemné vypořádání pohledávek a závazků (zápočty) - výpočet, možnost korekcí, tisk a konečný odpis závazků resp. pohledávek, zaúčtování
  • práce s platbami v cizích měnách, likvidace kurzovních rozdílů
  • souhrnné opisy bankovních operací (aktuálních i zúčtovaných)
  • sledování stavu jednotlivých bankovních účtů v korunách resp. v cizí měně
  • možnost průběžného vytváření účetních dokladů bankovních operací(zúčtování vlastního pohybu peněz na účtech, zaokrouhlovací a kurzovní rozdíly)
  • zajištění automatického přenosu dat bankovních výpisů KB, GE-Capital, ČSOB, bank napojených přes MULTICASH, ...
 
Z&Z-Soft spol. s r.o., Jiráskova 204, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, e-mail: info@zzsoft.cz, tel.: 499624323, 499622246