GLOBUS

Informační systém

Přihlášení uživatele


Vstup pro uživatele Globus IS:
Stažení aktualizací, dokumentace,
ceníku služeb, ...

Majetek

Majetek
 • evidence dlouhodobého a drobného majetku (hmotného, nehmotného)
 • kompletní zpracování položek majetku a to z pohledu daňových a účetních odpisů
 • daňové odepisování majetku (rovnoměrné, zrychlené, dle doby životnosti položky, dle počtu výrobků s použitím položky); možnost navýšit odpis v prvním roce odepisování
 • účetní odepisování (stanovené počtem měsíců odepisování, stanovené % ročního účetního odpisu nebo totožné s daňovým odepisováním)
 • automatické zařazení a vyřazení položek
 • tisk různých druhů inventární karty majetku (úzka, rozšířená s historií odepisování,rozšířená s technickým zhodnocením); plán účetních odpisů; protokoly (zařazování, vyřazování)
 • automatická evidence přesunů položek majetku mezi středisky
 • evidence technického zhodnocení; přehled zvýšených pořizovacích cen s kontrolou na evidenci tachnického zhodnocení
 • tiskové výstupy pro inventarizaci majetku
 • tiskové sestavy informující o stavu položek majetku z pohledu účetnictví, daňových odpisů, zařazení a vyřazení, atd.
 • měsíční zpracování s odpovídajícím tiskovým výstupem a s archivací dat měsíční uzávěrky
 • vytvoření účetního dokladu se zaúčtováním běžného měsíčního odpisu, vyřazení položky majetku a přeřazení mezi středisky
 • mimořádná uzávěrka jedné položky s vazbou na účetnictví (zařazení, vyřazení, přidání nebo odebrání účetního odpisu)
 • roční zpracování majetku - archivace dat; vytvoření celoročně dostupných dat roční uzávěrky s údaji daňových a účetních odpisů (včetně vyřazených položek)
 • tisk ročních sestav informujících o daňových odpisech, rozdílu daňových a účetních odpisů
 • roční plán účetních odpisů
 • evidence položek drobného majetku, možnost účtování zařazení, vyřazení
 • tiskové sestavy s informacemi o stavu položek drobného dlouhodobého investičního majetku
 • další možnosti - dělení položky dlouhodobého majetku ; výpočet a zpětné účtování účetních odpisů; stanovení doby prvního účetního odpisu; způsob výpočtu; zaokrouhlení; na inventární kartě: náhled na průběh účetních odpisů v rámci roku, celkový průběh daňových a účetních odpisů, zadané technické zhodnocení, přiřazený obrázek položky
 • uživatelem dostupná tabulka definice zpracování (včetně sazeb daňových odpisů)
 • naplněný číselník kódů SKP a CZ-CC
 
Z&Z-Soft spol. s r.o., Jiráskova 204, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, e-mail: info@zzsoft.cz, tel.: 499624323, 499622246