GLOBUS

Informační systém

Přihlášení uživatele


Vstup pro uživatele Globus IS:
Stažení aktualizací, dokumentace,
ceníku služeb, ...

Účetnictví

Účetnictví
 • zastřešení celé oblasti zpracování ekonomických informací firmy
 • automaticky vygenerované účetní doklady systémem a vstup dat dalších účetních dokladů do všech období účetního roku; rozsáhlý systém kontrol správnosti zápisů; možnost opravy dokladů vygenerovaných systémem
 • možnost zápisu účetních dokladů prostřednictvím předkontací standardních účetních operací, uživatelské doplňování předkontací
 • možnost zásahu do dokladů v minulých, již uzavřených měsících v rámci aktuálního roku s podmínkou následného přepočítání měsíční uzávěrky
 • evidenční a kontrolní opisy vstupních dat všech účetních dokladů
 • vnitropodnikové účetnictví
 • uživatelem definovatelné parametry zpracování a základní soubory pro zpracovávání
 • uživatelsky definovatelné automatické převody mezi účty
 • výpočet měsíční uzávěrky lze přepočítat kdykoli, kdy je potřeba
 • kontrolní mechanismy upozorňující uživatele na možné chyby v účtování se schopností automatických oprav
 • prohlížení knihy měsíčních obratů; třídění, hledání, filtrování podle různých hledisek; souhrnné informace o obratech a stavu účtů; tiskové přehledy dle uživatelem volitelných kriterií
 • prohlížení knihy analytické evidence; třídění, hledání, filtrování podle různých hledisek; souhrnné informace o obratech a stavu účtů; tiskové přehledy dle uživatelem volitelných kriterií
 • tvorba, výpočet a tisk standardních i uživatelem definovaných výkazů; široká škála tiskových výstupů (včetně výkazů s rozpisem účtů a jejich stavů, které jsou nasčítány do příslušného řádku výkazu); možnost přepočtu do cizích měn dle zadaného kurzu
 • zpracování dat DPH integrovaných z celého systému; možnost úpravy dat; souhrnné sestavy; vytvoření daňového přiznání
 • kompletní roční zpracování nezávisle na zpracování dat následujících účetních období
 • prohlížení dat minulých let - účetní doklady, kniha měsíčních obratů, kniha analytické, výkazy
 
Z&Z-Soft spol. s r.o., Jiráskova 204, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, e-mail: info@zzsoft.cz, tel.: 499624323, 499622246